Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
SÔNG DÀI - English version by bachhac
HÀ HUYỀN CHI

Có em hay chẳng có em
Vẫn ngày thương tưởng, vẫn đêm nhớ vùi

Bên tôi hay chẳng bên tôi
Vẫn em trăng tỏ giữa đời biển dâu

Yêu nhau hay chẳng yêu nhau
Trăm ngàn câu hỏi, mỗi câu sông dài.

hahuyenchi

Long River


With you or out of sight
Care during the day, longing at night

By me or from a distance
You are the moon amid a sea of changes

Loving one another or not
A myriad of questions,
Each one, a long river without knots

English version by bachhac

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003