Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
EM CẤY VÀO TA NỖI BẤT ƯNG - English version by bachhac
HÀ HUYỀN CHI

Ta có gì đâu ngoài nỗi nhớ
Và em biền biệt nỗi vô tình
Lòng đơn không gió mà mưa gió
Em giết ta bằng cái lặng thinh

Em nói chán đời không thiết sống
Riêng ta chán sống vẫn thương đời
Nhìn quanh, nhìn xuống nơi chân sóng
Ðám bọt bèo kia khổ mấy mươi

Thảng hoặc nhìn lên ta chóng mặt
Khen chê đều giả dối như nhau
Bạn bè thân nhất, phiền ta nhất
Phút trước thường không giống phút sau

Em cấy vào ta nỗi bất ưng
Mai cây bất hạnh sẽ xanh rừng
Lại như con nhím trong tiền kiếp
Tha thẩn hoài trong cõi nhớ nhung.

hahuyenchi

Seeds Of Disagreement

What do I have besides nostalgia
And you, in complete indifference
In me, the storm ravages
You kill me with dead silence

For you, life offers no salvation
Against my will, I still love my condition
Looking around, to the bottom of waves
Unfortunate people are much worsẹ

Looking up, it is vertiginous
Blame and praise are all fake
Closest friends are against us
Changing every minute

You plant in me seeds of disagreement
To morrow, the tree of calamity will lament
As a porcupine previously living
I float in a sphere of longings

English version by bachhac

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003