Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
ÐẠI LƯỢNG ÐẠI HIỀN - English version by bachhac
HÀ HUYỀN CHI

Ðêm qua thiếu ngủ vì em
Nỗi lo ngại hão đè lên nỗi mừng
Mấy phen em hẹn tương phùng
Muốn trong tay nắm dạo chung phố người

Vẫn anh đạp đất đội trời
Bỗng dưng ngại một trả lời đơn sơ
Giống nhau cái ngố, cái khờ
Cái biên giới tuổi bất ngờ qua luôn

Ngập ngừng là lúc thèm hôn
Thèm ngây ngất một vòng ôm biển trời
Cái không cần hỏi, hỏi rồi
Khất em mai mốt trả lời nhé em!

Em cười đại lượng, đại hiền
Nghe như tiếng hạc trong đêm trăng đầy.

hahuyenchi


So Benevolent And Kind

Last night, because of you I did not sleep
Virtual worries piling up on joys
Many times, you announced dates
Hand in hand we strolled on city streets

Intrepid under heaven and earth,
I fear to hear a simple answer
We are alike in naivety
With no difference in age ever

Hesitating when the kiss is imminent,
Yearning for the embrace
Asking the unnecessary at length
When will you say yes?

You smile, so benevolent and kind
I hear the cranes loving sounds in the moonlight.

English version by bachhac


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003