Mar 03, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
DỰA LƯNG VÀO NỖI NHỚ - English version by bachhac
HÀ HUYỀN CHI

Núi dựa núi cho vơi niềm trống trải
Mình dựa nhau chia mặn muối cay gừng
Em kề bên và em cũng xa chừng
Ðò hệ lụy đắm ngang dòng bi thiết

Hoa hạnh phúc nở trong chiều minh triết
Bờ mê đây, bến giác cũng là đây
Bèo cũng đau khi sóng gió từng ngày
Tan và hợp đâu còn gì đáng nói

Núi dựa núi chia buồn vui sớm tối
Tình bao la cảm thức cũng bao la
Hãy ngoan di, em hãy dựa vào ta
Như ta vãn dựa lưng vào nỗi nhớ.

hahuyenchi

Leaning Against Nostalgia

Mountains stand close to relieve voidness
We lean against each other to share bitterness
You are nearby, yet so distant
The boat of calamity is drowned in midstream

In the serene clear, afternoon bloom flowers of happiness
In enlightenment or darkness
Even the humble scum suffer daily stormings
At times coalescing or breaking

The mountain ridge murmurs sorrows
In immense perception and love
Darling, lean against my shoulder
As I do, against the nostalgia border.

English version by bachhac


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003