Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
BƯỚC KHỎI LUÂN HỒI MAY LÃNG QUÊN - English version by bachhac
HÀ HUYỀN CHI

 

Bước khỏi luân hồi may bớt đau
Xoá luôn thề hẹn thuở ban đầu
Em quên trở lại vườn tri ngộ
Sao thấy tim ta dưới vực sầu

Ta vẫn nghìn chiều mưa nắng đợi
Nghìn chiều Trang Tử ngất ngơ say
Em vui bến lạ, lên thuyền mời
Ta giấu vào đâu nỗi tủi này

Bước khỏi luân hồi may lãng quên
Thì như đá mỏi quạnh hiu thiền
Kiếp sau em hãy cười thanh thản
Vui suốt sông dài thoả nguyện em.

hahuyenchi

Beyond Reincarnation, Possibly

Beyond reincarnation, pain may be alleviated
Vows in the past may be erased
Forgetting to return to the blessed garden
How can you spot my heart at the end?

I still wait for you long afternoons
Trang Tử drinking till oblivion
To you who answer the call to new horizons
Where can I hide my distress?

Beyond reincarnation, I may forget
In Zen, alone like a rock
In the next destiny, smile in peace
Riding on the long river of bliss.

English version by bachhac

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003