Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
GẶP EM CHI GIỮA DÒNG OAN - English version by bachhac
HÀ HUYỀN CHI

Ngóng em ngày lạ, chiều say
Dường như cả thế gian này thừa ta
Nửa khuya pháo nổ gần xa
Mới hay năm cũ bước qua ngưỡng sầu

Ta là ai, quán nơi đâu
Lặng nghe uẩn ức biển dâu bàng hoàng
Gặp em chi giữa dòng oan
Quay lưng, đối mặt cũng tan nát lòng

Vẫn là tháng nhớ ngày mong
Lại như chiếc hạc lạnh lùng đường trăng.

hahuyenchi

Unfortunate Meeting

I wait for you this afternoon
In this world feeling like an alien
At midnight, the sound of firecrackers
Brings sadness into the New Year queer

Who am I, where do I residẻ
Listening to my anger inside
Why the unfortunate meeting
It breaks my heart for accepting or ignoring

Still waiting for long months in vain
In the moonshine stands a lone cranẹ

English version by bachhac

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003