Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
BIỆN GIẢI - English version by bachhac
HÀ HUYỀN CHI

Suốt ngày ngồi ngóng điện thư
Tám giờ cơm áo coi như nhẹ hều
Gặp rồi lúc ghét khi yêu
Có trong ân nghĩa, bọt bèo cuối sông

Ba hồi em có, em không
Lại anh biện giải vòng vòng đúng sai
Nợ đời bớt một thêm hai
Nợ tình trả mãi, trả hoài chưa xong.

hahuyenchi

Lengthy Arguments

All day I wait for the mail
Eight hours of work carry no weight
Still love and hate alternate
In affection, lingers ingratitude at the end

At times, you are present
I have to make lengthy arguments
Ordinary debts easily accumulate
Indebtedness in love cannot be repaid.

English version by bachhac

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003