Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
CHẾT NHÁT - English version by bachhac
HÀ HUYỀN CHI

Cao nguyên hoài nhớ bình nguyên
Anh thiền cố xác, vẫn em đầy lòng
Ba không còn lại một không
Vẫn em chết nhát qua sông rút cầu

Dặm ngàn bươn trải tìm nhau
Thêm buồn thêm tiếc sao đâu, khi về/.

hahuyenchi

Dying Of Fright

The high mountain misses the mesa
Delving in zen, I can't get you off my mind
Three entities ending up with one
Dying of fright, you burn the bridge behind

Through thousands of hardships together
Coming back, regrets and woes are piled over.

English version by bachhac

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003