Apr 12, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
DÒNG EM BÃO NỔI SÓNG ÐẦY - English version by bachhac
HÀ HUYỀN CHI

Thơ em nằm đọc trong đêm
Em sông tình tự, anh thuyền ca dao
Lời mưa âu yếm dạt dào
Anh trong cơn tỉnh trôi vào cơn say

Dòng em bão nổi sóng đầy
Thuyền anh nghiêng ngả từng ngày với thơ.

hahuyenchi

Your Current Is Full Of Waves

I read you avidly through the night
A river of love poems, a boat of folkloric verses
Tender and ardent love expressions
Lead me to dream from wakefulness

Your current is full of waves so mighty
My boat is spinning since soaring with poetrỵ

English version by bachhac 

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003