Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
EM ÐI BƯỚC CHẬM, BƯỚC MAU - English version by bachhac
HÀ HUYỀN CHI

Thu đi bước nhẹ mù sương
Mùa anh lá chín một phương đời sầu
Em đi bước chậm, bước mau
Biết anh níu được cành đau bao mùa/?

hahuyenchi


Slow And Fast Steps

Fall swings by softly in the fog
My life is as yellow leaves in a firmament of sadness
You walk with slow and fast steps
How many seasons can I hold on
To the branches of painfulness?

English version by bachhac


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003