Aug 14, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
TỨ TUYỆT CHO CỔ TRÚC
HUỆ THU

Cảm ơn anh một chiều vui
Cảm ơn sợi tóc cùng tôi tự tinh
nắng còn mấy giọt long lanh
đủ chao chao mắt thưa anh em về...

Huệ Thu


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003