Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
VÀ MỘT DÒNG TƯƠNG - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Thu mỡ màng như nắng lụa phơi
Sương mai trong gió lạnh se người
Chút em ngây ngất luồn khe lá
Vẫy gọi tình xa ở cuối trời

Trăng một lần soi, soi mãn độ
Ngàn năm còn lại cũng thừa thôi
Chút em trong mắt trong tầm nhớ
Cũng đủ cho lòng lặng lẽ vui

Nghe như bão rớt ở bên kia
Gió cát cuồng phong dựng tứ bề
Chút ngại về em tan tác mộng
Vẫn làm giao động những ban khuya

Muốn gửi về em dăm phiến lụa
Màu Thu chín rỡ, màu trăng soi
Gửi em ngàn nụ hôn trong gió
Và một dòng Tương trắng ngậm ngùi/.

hahuyenchi

A River Of Longings

Autumn is luscious as rays of silk
In the morning dew and wind so brisk
A little of you through the leaves
Arouses me from afar lovinglỵ

The moon on you shines to the fullest
Nothing matters ever after
A little of you in my memory
Imparts great joy to mẹ

Where you live, I hear the storm battling
Sand and wind are growling
I fear that our dreams are blown away
During the long nights wide awake

I want to send you a few silky sheaths
Of fall hues and milky moon shades
Thousands of kisses with the wind
And a river of longings mixed with regrets

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003