Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
TÊ MÔI - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Tưởng đi, sẽ một hôm nào
Anh theo gió núi bay vào vườn em
Tưởng đi, trời đất ngả nghiêng
Sừng trăng óng ả soi trên chiếu nằm

Tưởng đi, hoa lá thì thầm
Trái tim biển gọi, sóng ngầm yêu thương
Tưởng đi, dòng tóc diễm hương
Ðưa anh vào giấc hoang đường tê môi/.

hahuyenchi

Numbed Lips

Imagine one day, I will
Follow the wind to reach your garden
Imagine, the sky and earth will tilt
When on the mat shines the translucent crescent

Imagine, flowers and leaves murmuring
Calls from the sea, waves of affection
Imagine, the flow of hair silky to the tips
Leading me to bliss with numbed lips.

English version by baongoc

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003