Mar 03, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
CHÉM NHÀU
HÀ HUYỀN CHI

Ta chưa chết vội chi tống táng
Huyệt em đào võ đoán sao đang
Rủa chi lụt cõi tịnh an
Gọi chi mưa lệ gió hàn về đây

Ðừng vì phút ta say, ta lỡ
Mà vung gươm vô cớ chém nhầu
Không là oán nặng thù sâu
Mai này lá rụng cành đau thêm buồn

Trăng còn có khi tròn khi khuyết
Mùa còn thay Xuân biếc, Thu vàng
Tim ta từ buổi tan hàng
Còn tình đâu nữa mà toan với người/?

hahuyenchi

Blind Fighting

I am not dead, why rush to bury me
In the unjust grave you just dug
Why scorn blatantly
Usher tears and cold wind here

Don’t blame an instant of weakness
To behead me in a blind fighting
If not for legendary hatred
You will be sorry for the wrong doing.

Even the moon rises and recedes
Blue spring alternates with golden autumn
My heart since the Big Retreat
Has little room for love, and hate

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003