Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
VÀNG SƠN CỐC - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Sáng dạo quanh vườn, cỏ nhớ em
Vườn hoang, hoa dại, nhánh thu mềm
Có trong hơi gió màu son phấn
Của một rằm, trăng nước ngả nghiêng

Thăm ngọn trúc đào cười đẫm lệ
Như em thảng thốt réo nghìn thu
Khi ta tìm gặp thời xanh trẻ
Gặp những mùa hoa thuở lãng du

Hỏi gốc thông già xanh ký vãng
Còng lưng gánh mỏi tháng năm đau
Gợi niềm u uẩn chừng quên lãng
Từ những ngày thơ lạc dấu nhau

Hỏi sườn núi ghẻ phơi thân mốc
Ðá cũng mềm gan lúc tỉnh say
Rừng hoang, hoa dại vàng sơn cốc
Như bướm giang hồ chấp chới bay.

hahuyenchi

Yellow Flowers By The Grotto

At dawn, I ramble in the garden, missing you
In the fall, nature spreads out wildly
The wind has the tint of your cheeks
Reminding of a full moon in ecstasy

I visit the oleander in tears
As you call through the seasons
During our youthful years
Frolicking with love in bloom

O pine tree in the old memory
Bent through the load of worries
You recall the forgotten dreams
Of wonderful times now gone

O mountain ridge full of sores
Even rocks melt after the sad love
In wilderness, yellow flowers by the grotto
Seem like butterflies gliding in the air.

English version by baongoc

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003