Jun 25, 2022   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
NÙI CHỈ OAN KHIÊN - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Ta cám ơn cơn stroke nhẹ báo đời
Té xấp mặt xuống lề đường nhân thế
Lúc lai tỉnh ta phục ta vô kể
Cổ lai hy còn nhí nhảnh chưa già

Vẫn lăng nhăng, vẫn rượu, vẫn trà
Vẫn thức thâu đêm, vẫn cày suốt sáng
Thường giận kẻ khuyên ta bảo mạng
Giờ ngán mi rồi cơn stroke khó thương

Mi quật ta nằm thê thảm vỉa đường
Té cái đụi dưới chân người lưu sứ
Ngỡ bại liệt ở cuối đời lữ thứ
May vẫn cùng thơ gượng dậy vì em

Vẫn còn nhau như nùi chỉ oan khiên
Gỡ không nổi, vẫn không đành bỏ cuộc
Ráng bảo mạng để níu em cho được
Nên trà đinh, rượu tỏi hát hồn nhiên.
hahuyenchi

Entangling Threads of Fate

I thank the transient stroke
Throwing me on the sidewalk
Upon recovery, I gain confidence
In my extraordinary resilience

Still a social butterfly full of life
Awake at night to work until day
Not heeding advice from friends
Now, so fearful of the dire accident

The painful stroke on the side road
Hits me under the steps of passers-by
At end of the trek, thought paralyzed,
I am salvaged by you and poetry

Still we are, entangled by fate
Unable to get rid, or go away
Guarding myself to hold on you
While drinking spiced tea and garlic brew.

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003