Aug 06, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
CÕI NÀO - English version by Minhvien
MINH VIÊN

Ngỡ rằng em mộng em mơ
Sao như gỗ đá hững hờ với anh?
Giọng em chim hót trên cành
Sao không ca tụng tuổi xanh tình hồng?
Mắt em nguồn nước sông trong
Sao thuyền anh chẳng xuôi dòng với em?
Tóc em liễu biếc óng mềm
Sao không níu giữ gió hiền mây ngoan?
Môi cười rạng rỡ vầng trăng
Sao em lạnh lẽo cung Hằng đêm đêm?

Cõi này không phải cõi Tiên
Tim em tìm kiếm tình duyên chốn nào

Minh Viên

WHERE'S YOUR LOVE

I think that you are an ever-lasting dreamer
Why do you treat me indifferently like wood and stone?
Your voice is as sweet as a bird's song
Why don't you praise tender youth and hearty love?
Your large eyes are as clear as a transparent river
Why can't my lonely-boat soul sail there with deep affection?
Your balmy green willow-leaf hair is smooth and shiny
Why can't it hold soft clouds and cool breezes?
Your smile is as bright as the full moon
Why do you isolate yourself at night in a cold and dark room?

This earthly world is not an imaginary Fairyland
Where do you look for an ideal lover?

English version by Minhvien

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003