Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
MƯỜI THUA - English version by Baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Một thua cái tính đành hanh
Dây mơ, rễ má lanh chanh cột vào
Hai thua chiêng trống ồn ào
Hát nhăng, hát cuội, hát ngao, mút mùa

Ba thua cái nết đổ thừa
Tại kia, bị nọ gán bừa cho ai
Bốn thua chỉ chứng dông dài
Nói ngang,nói ngược, nói hoài chưa thôi

Năm thua lẻo miệng thề bồi
Quỷ thần tai lãng, bà trời thong manh
Sáu thua lục tặc tam bành
Máu ghen nổi sóng, thuyền tình lao đao

Bảy thua lưỡi sắc hơn dao
Trầu cau trả lễ, khăn đào xé đôi
Tám thua kể vốn, kể lời
Trả xong thì cũng tàn đời nát thây

Chín thua chém đá, chặt cây
Toan đào trốc rễ, toan xây nhà mồ
Mười thua cái thật đáng thua
Chàng buồn, em lại nhào vô lòng chàng.

hahuyenchi


Ten Things I must surrender

One, your bitter nagging
Dissecting all causes and consequences
Two, the noises you make
With untiring blames and comments

Three, your faults unrecognized
Due to someonés errors
Four, the lengthy alibis
Debited incessantly

Five, your quickness to swear
With oaths disturbing devil and heaven
Six, your unsatisfiable penchant
And jealousy nearly sinking the love boat

Seven, your knife sharp tongue
Wishing to return tokens of the weđing
Eight, the love detailed accounting
Of every penny one is owing

Nine, your slashing stones and trees
Uprooting plants, building tombs
Ten, the ultimate surrender
When I am sad, you land on mẹ

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003