Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
MƯỜI GHÉT - English version by Bao Ngoc
HÀ HUYỀN CHI

Một, em ham diện, ham vui
Nên anh tất bật đua đòi quanh năm
Hai, em bếp núc khó khăn
Khiến anh bể bụng, lên cân dài dài

Ba, em văn nghệ lai rai
Nên anh với rượu gỡ hoài chẳng ra
Bốn, em quen thói thật thà
Nên anh lộ cái điêu ngoa bao lần

Năm, em ghét nợ, ghét nần
Nên chi thẻ nhựa một thân anh cà
Sáu, em cây lá đầy nhà
Em lo cho chúng hơn là cho anh

Bẩy, em ăn ở chí tình
Nên anh mang tiếng ma lanh dối đời
Tám, em khéo nết đẹp người
Giận gì em cũng mỉm cười làm duyên

Chín, em giả bộ Ðiêu Thuyền
Khiến anh, Lữ Bố tốn tiền mua hoa
Mười, em hung dữ như ma
Ðôi khi đổ cửa nát nhà vì ghen.

hahuyenchi

Ten things I Dislike In You

One, your vanity and love of pleasure
Force me to act as top provider
Two, your reluctance in cooking
Results in my enlarged waistline

Three, your love for performance
Leads me to alcohol intemperance
Four, your habitual naivety
Often causes my elaborate stories

Five, your hate of owing
Makes me a plastic card user without complaint
Six, your love of indoor plants
Leaves me alone, unattended.

Seven, you are so faithful
Of maneuvers, I appear mindful
Eight, with rare virtues and beauty
Even in anger, smile gracefully

Nine, your pretense to be Dieu Thuyen*
Ruins me, Lu Bo*, in gifts and flowers
Ten, your fierce temper
With jealousy nearly destroy our homẹ

English version by baongoc

* In the Chinese saga The Three Nations, Dieu Thuyen used her beauty to set up Dong Trac against Lu Bo


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003