Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
NHƯ MA LẠC MỒ - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Rượu đi khật khưỡng vỉa đường
Khề khà men nhớ xem thường thế nhân
Quơ chào kẻ lạ, người thân
Chào dây hạnh phúc treo cần cổ ta

Rượu đi như kẻ không nhà
Men vui lãng đãng như ma lạc mồ
Men yêu chưa thác cũng khờ
Chưa qua bến nghiệt đã bờ mê hoang.

hahuyenchi

As An Errant Ghost

Drunk, I falter on the sidewalk
Dimly searching in memory
Recognizing acquaintances vaguely
Happiness is at the end of the hanging ropeá

Drunk, I walk aimlessly
With spirited joy lingering as an errant ghost
Though not dead, love is dull at most
Whether in wildness or calamitỵ

English version by baongoc

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003