Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
MÔI NHỚ MÔI NGƯỜI - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI


Trời buồn tưới vạt mưa Ngâu
Lá hoa phiền muộn nhói đau từng hồi
Ta buồn môi nhớ môi người
Niềm tin sũng ướt tiếng cười gió lay.

hahuyenchi

Recalling Your Kisses

A sad rain falls incessantly
Amid branches of sorrow
Recalling your kisses in the rainbow
My faith is soaked with your laugh in the wind.

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003