Aug 06, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
HẰNG NGA - English version by Minhvien
MINH VIÊN


Em còn rạng-rỡ vầng trăng
Trần-gian chiêm ngưỡng Cô Hằng cười duyên
Thường-Nga ngày một tình thêm
Anh mơ độc-chiếm Cung-Thiềm muôn thu

Minh Viên


THE FULL MOON

You're still the brilliant full-moon
That's admired for its charming smile
That's a fresh magnificent golden bloom
That I yearn to monopolize for a lifetime

English version by Minh Vien


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003