Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
KHI TÌNH ÐÃ YÊN MỒ - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Mưa nói nhỏ mà lá mừng hớn hở
Cây chụm đầu hong tóc mướt vai trần
Anh nôn nả chờ em bên cửa gió
Em đâu rồi, em biệt dạng vô tăm

Ngày quen mặt mà bỗng dưng lạ hoắc
Tình quanh co nên bến hẹn dài thêm
Khoan kết luận những gì còn khúc mắc
Cứ bình tâm bước tới được không em?

Ðàn thầm gọi, sáu giây oan thổn thức
Khan tiếng lòng anh hát với hư vô
Ngàn dấu hỏi xoáy vào tim uẩn ức
Thơ còn không khi tình đã yên mồ.

hahuyenchi

When Love Is Laid To Rest

The rain murmur fills leaves with happiness
Together, trees clump their heads
For you, eagerly by the door I wait
Where are you, unheard and unseen?

Though we met, alien we are
Winding love has far reached port
Don't rush to conclusions, my love
Steadily, can we pursue our goal?

The lute cries with its cords
I screech my voice singing in a void
Thousands of questions churn in my head
Is there poetry when love is laid to rest?

English version by baongoc

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003