Aug 06, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
ÐỜI - English version by Minh Vien
MINH VIÊN

Mỗi người là một đảo hoang
Càng xây lắm mộng lại càng cô đơn
Bốn phương bể ái sóng cồn
Thuyền tình xơ-xác bềnh bồng trong sương

Minh Viên


LIFE


Each human being's life is a desert island night and day
The more people dream the more they feel lonely
The heavy sea of passions surges up and down everywhere
And the exhausted boat of love floats in the foggy tidal waves

English version by Minh vien


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003