Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
ÐƯỜNG VỀ CÕI HẠNH BAO XA - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Mãi gõ cửa ngăn tim trống hoác
Em nín thinh nào khác thây ma
Muộn phiền ở lại cùng ta
Cách này, cách khác cũng là buông tay

Hoa diễm tuyệt nào hay trái đắng
Ðời khi không im vắng lạnh lùng
Trong ta sầu muộn như rừng
Nói gì ước hẹn tương phùng mai sau

Ðường khúc mắc mở vào tuyệt lộ
Tiến hay lùi cần có căn nguyên
Hãy em giữ vẹn niềm tin
Với nhau đừng nhé khơi thêm vực ngờ

Chớ thụ động đổ thừa mệnh số
Mở đi em, hãy mở lòng ra
Ðuờng về cõi hạnh bao xa
Hỏi lòng đã đủ thiết tha yêu người?

hahuyenchi

How Far Is The Road To Eden

I keep knocking at an empty heart
Utterly silent, you are
From all areas, sorrow ensnares
Helpless until the end, we remain

Whether bitter fruit or radiant bloom
In a suđen, life is doomed
We dwell in sadness
Not daring to think of the future

The rugged path leads to nowhere
Is there a reason to inch back or forth
On your faith, keep a strong hold
Between us, don't let doubt crawl

Don't just blame your fate
Let your heart wide opened
How far is the road to Eden
Is your love immense enough?

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003