Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
VỠ SẦU - English version baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Vẫn có anh mà chẳng có anh
Cái tâm hẹp lượng bất tri tình
Cái ghen bốc hoả thiêu tam muội
Chuyện nhỏ từng em dấy lửa binh

Vẫn nhớ em mà chẳng nhớ em
(Tình sâu nghĩa nặng dễ gì quên)
Ðôi khi anh thấy đời vô nghĩa
Chung một thuyền, em vẫn đục thuyền

Vẫn có nhau mà chẳng có nhau
Hồn kia thương tích dạ này đau
Cả trăm chữ “nếu”, trăm viên đạn
Anh trúng một viên đủ vỡ sầu

Rằng đúng, rằng sai, rằng dĩ lỡ
Sao không xem trọng ý riêng mình
Nhắc chi lời kẻ bàng quan đó
Thêm tủi lòng nhau, bạc chữ tình.

hahuyenchi

Drowning In Sorrow

I am present, though you may not see
With your restricted perception
Your razing jealousy
A small trifle becomes conflagration

I long for you, way back in my mind
(Such a deep affection can't be wiped)
At times, life seems meaningless
Aboard the same boat, you can't care less

While existing, we do not belong
Your soul hurts, my body aches
Hundreds of ifs are like sharp blows
One shot drowns me in sorrow

Is it rightful? Whatever the reason,
Why not rely on our own
Why repeat others' opinion
To only sađen love in our hearts.

English version by baongoc
Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003