Mar 03, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
NHẮC CHỪNG EM - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Ai cũng thấy lỗi người trước mắt
Và lỗi mình giấu ở sau lưng
Hãy khoan thứ cho người lầm lẫn
Và bình tâm soi lại chân dung

Là thần thánh chắc gì toàn thiện?
Huống chi người khờ khạo như ta
Chớ khắt khe, chớ đừng quỷ biện
Có cách gì em mở lòng ra

Ta bản tính hiền lương thế đó
Vẫn đôi lần điêu đứng cùng em
Vẫn thẹn lòng nói không làm có
Những đôi khi làm bộ lãng quên

Em đay nghiến như loài nhai lại
Buồn lòng nhau nào ích gì đâu
Ta vội vã lui quân, nhổ trại
Nhắc chừng em cái túi đằng sau.

hahuyenchi

A Reminder To You

People see others' mistakes
But hide their own on their backs
Be tolerant to the person at fault
At your shortcomings, please reflect

Even saints are not perfect
How about unskilled me
Don't be tough and condemn harshly
Is there a way to open up?

Inoffensive I am
Yet, at times, was put on trial
My own words revealing betrayal
When saying I did not mean

As ruminants, you rebuke nastily
Hurting ourselves needlessly
I folded my arms hastily
Reminding you of the load on you back.

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003