Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
RỪNG BIỆN GIẢI CÁI CẦN, CÁI THIẾU - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Trời ngái ngủ sau màn cửa rét
Núi đìu hiu đường nét sơ khai
Tình hờ hững ra chiều thấm mệt
Buồn như sông từng nhánh chia hai

Muối cũng được mà gừng cũng được
Mỗi ngày em từng bước xa thêm
Mải buông bắt trên dòng xuôi ngược
Chưa lãng quên, rồi cũng lãng quên

Rừng biện giải cái cần, cái thiếu
Ngàn năm sau ta nghĩ chưa ra
Gió chưa hiểu làm sao cây hiểu
Em cơ hồ thấp thoáng ngoài ta.

hahuyenchi

Forest Of Justifications

Behind the cold front, the sky is dormant
Faint is the profile of the bald mountain
Indifferent, love shows its fatigue
Sadly, the river splits its course

The tone can be briny or pungent
Each day, you grow more distant
Continuously holding on the current
Drifting into forgetfulness

A forest of justifications
Still unsolved in a thousand years
Alien to the wind, let alone the tree
You seem to escape from mẹ

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003