Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
CÁI TÂM NGỠ THẲNG - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Ngày xanh, rượu đỏ, chén vàng
Em thèm chiêu một thì chàng rót ba
Bao giờ cữ rượu, chừa trà
Em mời, em níu cũng là toi công

Muốn chìu, sức chẳng chìu lòng
Cái tâm ngỡ thẳng, lại cong nửa vời
Ơn em môi miệng đãi người
Chàng chèo cố xác, hụt hơi còn chèo.

hahuyenchi

Straight will

In youth, red wine was poured in golden goblets
You were at round one while I was at round three
Until I stop drinking
Your insistence will have no effect

I want to please, but have no strength
Thought straight, my will is half bent
Thank you for your sweet words
I row beyond norms, until my last breath

English version by baongocCreated by Hiep Nguyen, Sept. 2003