Jun 05, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
TRAI LÃO - Thơ xướng họa Mậu Bình & Long 22
MẬU BÌNH

Quá cổ lai hi vẫn chửa già
Súng hơi, đạn lép bắn còn ra
Sớm trà, trưa rượu còn thanh thản
Oan nghiệt tình duyên mãi chẳng tha
Kiếp trước không chừng ta lỡ bướm
Ðời này hệ lụy mãi tầm hoa
Trai tơ rồi cũng thành trai lão
Mà trái tim kia chẳng chịu già/.

maubinh (Hoạ giùm Hà Huyền Chi)

Chưa Già (Xướng)

Huyền Chi tuy vậy vẫn chưa già
Mỗi độ xuân về lại dịch ra
Rượu uống cả chai không đã ngưá
Chơi bơì già trẻ cũng không tha
Xưa kia nức tiếng tay bay bướm
Nay vẫn lừng danh bợm haí hoa
Khi rượu ,khi bà ,khi xướng hoạ
Huyền Chi cảm thấy vẫn chưa già .

Long22.

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003