Jun 17, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
ÐĂNG QUANG - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Em tuyệt vời, thơ cũng tuyệt vời
Ơn em đằm thắm, ơn trời bao dung
Tao phùng còn đợi tương phùng
Với người tâm đắc ngồi cùng chiếu thơ

Dẫu mai nguyệt rụng, sao mờ
Ngăn tim lấp lánh nhớ giờ đăng quang.

hahuyenchi

In Ecstasy

You are wonderful, so is poetry
Thank you for your sweetness, heaven for his grace
Rhymes are waiting for fortuity
With the beloved player on the same mat

Though the moon recedes, stars fade
In ecstasy glitter the heart shelves.

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003