Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
VÌ EM - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Không chi, chàng mãi nhớ nàng
Có chi, núi lở rừng tan cũng cười
Chi chi chít chít một đời
Duyên thơ ý nhạc buồn vui với tình

“Sương” chàng đừng “gét” Mậu Binh
Hắn là xú quỷ cho anh thiên thần
Chàng xưa ngang ngạnh hư thân
Vì em tu dưỡng trăm phần, còn hư.

hahuyenchi

For You

Without Chi, I long for you so much
With Chi, I swim in happiness
In either case, how beautiful is life
With love, poetry and music soaring high

Loving me, don't scorn Mau Binh
The hideous guy makes me an angel
My former soul so unruly
For you, in redemption, is still far awaỵ

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003