Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
ÐỘC ẨM
HÀ HUYỀN CHI

Hà hà... tửu phá thành sầu
Cái tâm tuý lúy, cái đầu trống trơn
Em ơi buồn lại buồn hơn
Dẫu cho thủy tú cao sơn mị người

Hà hà... sinh bất phùng thời
Ngựa què, gươm gẫy, mệnh trời, bại vong
Em ơi hận tủi đắng lòng
Thơ đau, rượu nhạt, đời đông, tuổi chiều

Trái tim mắc gió còn yêu
Nhắp môi tình muộn lại xiêu bóng đời
Hà hà... tháng rụng, ngày rơi
Cụng ly vào vách, ta mời riêng tạ

hahuyenchi

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003