Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
MĂNG KHÔ - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Nhắc đến măng khô lại nhớ rừng
Nhớ em tha thiết, nhớ chưa từng
Bát ninh còn ngủ trong ngăn đá
Ðợi có khi nào ta nếm chung

Ðiệu trúc vươn cao mãi gọi người
Ðêm đêm bằn bặt tiếng sao rơi
Nhớ ơi một thuở trăng lên má
Ngọn gió mê cuồng lịm giữa môi

Ta trải lòng ra cùng nhật nguyệt
Trao nhau mộng ước giấu trong tim
Muốn la thảng thốt cho đời biết
Lại giữ âm thầm một góc riêng.

hahuyenchi

Dried Bamboo Shoots

The dried bamboo shoots remind me of the forest
With thoughts of you to the deepest
The delicacies dormant in the freezer
Wait until you come to share their flavor.

The bamboo song for you is calling
In the night full of stars falling
O the time when the moon caresses your cheek
And the wind of passion exudes from our kiss!

Revealing our feelings to the stars and the moon
Sharing our innermost desires
I wish to break the news world wide
Yet am resigned to keep it in a corner of my soul.

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003