Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
KHUA NỖI NHỚ TÔI - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Có một chút gì như thoáng vui
Từ nét thơ bay với lửa trời
Ðêm nay nhạc thánh luồn trong rét
Em lạnh lùng khua nỗi nhớ tôi

hahuyenchi

Reviving My Nostalgia

There is a glimpse of joy
From verses burning flame-like
Holy songs are weaved in the cold night
Impassibly by you, nostalgia is revived

English version by baongoc

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003