Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
VỠ SẦU
HÀ HUYỀN CHI

Vẫn có anh mà chẳng có anh
Cái tâm hẹp lượng bất tri tình
Cái ghen bốc hoả thiêu tam muội
Chuyện nhỏ từng em dấy lửa binh

Vẫn nhớ em mà chẳng nhớ em
(Tình sâu nghĩa nặng dễ gì quên)
Ðôi khi anh thấy đời vô nghĩa
Chung một thuyền, em vẫn đục thuyền

Vẫn có nhau mà chẳng có nhau
Hồn kia thương tích dạ này đau
Cả trăm chữ “nếu”, trăm viên đạn
Anh trúng một viên đủ vỡ sầu

Rằng đúng, rằng sai, rằng dĩ lỡ
Sao không xem trọng ý riêng mình
Nhắc chi lời kẻ bàng quan đó
Thêm tủi lòng nhau, bạc chữ tình.

hahuyenchi

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003