Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
SƯƠNG MƯA - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Sương mưa cho đẹp lòng hoa
Gieo chi mưa lệ xuống ta ngậm ngùi
Hôm nay sùi sụt mưa rơi
Chắc gì mai mốt cô trời ngớt mưa

Buồn em bé xé ra to
Từ dăm hạt lệ thành hồ thành sông
Ta nghe sóng tủi đầy lòng
Lại theo bè hứa bềnh bồng mà trôị

hahuyenchi

Rain And Dew

To flowers, rain and dew provide nurture,
Why shed tears on my soul?
Today, it rains sadly
What will be the future?

Small woes are inflated
Teardrops grow into river and lake
I feel waves of chagrin in me
Buoyant on the raft of uncertainty

English version by baongoc

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003