Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
CÂU HỎI THỪA - English version by Baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Em chưa viết, hay thư chưa tới
Nỗi buồn ta dường vẫn trẻ măng
Ta ngậm miệng không than, không hỏi
Không lẽ nàng như Cuội hứa nhăng

Hôm nay lạnh, mưa không ướt áo
Mùa đông lười chưa chịu nhổ neo
Tâm ngỡ phẳng ai dè gió bão
Mảnh hồn si mượn gió chở theo

Ta nhớ em, mà em có nhớ?
Câu hỏi thừa lập lại mà chi
Em từng hẹn, và em hẹn nữa
Ta giận mình chẳng thể quay đi

hahuyenchi

The Superfluous Question

You did not write, or the mail did not come
My sadness is still fresh
I don't complain or ask
Hoping you won't miss your promise in the past

With cold rain not wetting my coat
Sluggish winter lingers around
Through storm, the serene heart pounds
Gliding on wind, my soul is aroused

I miss you so, don't you know?
Why the superfluous question once more
Of promises of yesterday and to-morrow
I am angry for not ignoring you

English version by baongoc

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003