Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
SÔNG CẠN ÐÁ MÒN - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Lộng ngữ ngoa ngôn và bội ước
Hại người và cũng hại mình thôi

Xua đám mù sương đâu phải dễ
Cần nhiều thành ý thiện tâm hơn
Nhường nhau vài bước còn không thể
Thề thốt chi sông cạn đá mòn

Ðôi khi bùn đất thành ông bụt
Và phấn son kia cũng đất bùn
Ðã lòng thương tưởng nhau từng phút
Chẳng thể tin nhau nghĩ cũng buồn.

hahuyenchi


Vows In Eternity

Glorified words, deceitful promises
Only hurt people and oneself

Lifting the fog is not easy
One needs sincere tokens from the heart
If you cannot tolerate mishaps
Why proclaim vows in eternitỷ

At times the scum rises to highness
What you see is all fake
Thinking of us every second
What a shame if trust is absent.

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003