Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
VẪN MÌNH ÊN - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Chàng giầu tưởng tượng hơn người
Trong thơ ướt nhẹp dẫu đời cằn khô
Ngỡ em năm đợi, mười chờ
Ai hay ngày lụn, sao mờ, mình ên.

Hahuyenchi

All Alone

Dotted with a rich imagination
Flamboyant in poetry, dull in life
I thought of you waiting at all times
Still at the end I'm all alone

English version by baongoc

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003