Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
QUỶ THẦN ÐAU - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Bùa ngải nào đây trên lá rách
Hẹn thề chi nữa quỷ thần đau

Từng đêm thao thức lừa cơn nhớ
Dù tỉnh, dù say cũng một mình
Ai nói, ai cười, trơn miệng hứa
Mà nhay, mà xé, chẳng dung tình

Ai vẫn một tay che sự thật
Tay kia khơi lại mớ tro tàn
Làm sao thấy sóng sầu trong mắt
Thấy mảnh hồn ai bỗng nát tan.

hahuyenchi

The Pain Devil

What is this philter on the torn leaf
What help are vows, o pain devil

So many nights I toss in nostalgia
Alone, drunk or awake
Promises are not kept so far
Why persist ruminating them?

Who conceals truths on one hand
And rekindles old ashes on the other
Where are waves of sorrow
In your eyes is the soul in tatters

English version by baongocCreated by Hiep Nguyen, Sept. 2003