Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
VÁI TRỜI EM KHÔNG - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Ngồi sòng chàng vẫn nhớ em
Ba hồi vận đỏ cơn đen như đời
Ba hồi em dọa nghỉ chơi
Chàng lo thắt họng, vái trời em không.

hahuyenchi

Praying That You Don't

At the gambling table, I think of you
Good luck comes in pulses
At times you threaten to abandon
In anguish, I pray that you don't

English version by baongoc

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003