Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
CÁCH NHAU LẰN RANH ẢO - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Người đẩy lún một phân
Ta vươn lên một trượng
Khuếch đại hạt cát lầm
Tô thêm mầu giả tưởng

Người leo lên bàn Phật
Ban phát lửa từ bi
Người ngồi lên sự thật
Reo rắc mầm thị phi

Ma giáo và chính giáo
Quân tử và tiểu nhân
Cách nhau lằn ranh ảo
Ác tâm và thiện tâm

Ta là tên tà đạo
Quen phỉ báng thánh thần
Ta là tên khờ khạo
Tự giết ta trăm lần.

hahuyenchi

Only Hairs Apart

You push me one inch
I soar up a yard
Quicksand is enlarged
Painting illusion

You climb on altars
To grant compassion
Sitting on all truths
Sowing bad rumors

Subterfuge and facts
Dot men good and bad
Only hairs apart
Are ill and straight thoughts

I am a profane
Blaspheming all saints
A naïve soul still
Ever self killing.

English version by baongoc

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003