Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
ÐOÀN KẾT THỬ XEM - English version by Ngo Dinh Chuong
HÀ HUYỀN CHI

Mỗi Cha chiếm một nhà thờ
Mỗi Sư chiếm một ngôi chùa tu riêng
Sư Cha đoàn kết thử xem
A Di cùng với A Men hoà đồng.

maubinh

Let's Conciliate First

Each Priest occupies a church
Every Bonze owns a temple
Let's Priests and Bonzes conciliate first
Then, Amitabha and Amen, on reconciliation

English version by Ngo Dinh Chuong

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003