Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
CẦU VỒNG - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Cầu vồng soi cuộc gió mưa
Dứt cơn tranh biện cho vừa lòng em
Sông tôi chảy một dòng phiền
Buồn em về đậu trăm miền tâm hư

hahuyenchi

The Rainbow

The rainbow peeks at the weather
I stop the debate to please you
A load of sorrows flow along my river
Distraught, I seek easy pleasures

English version by baongocCreated by Hiep Nguyen, Sept. 2003