Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
ÐÁNG CHI AI LỖI, AI LẦM - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Lại anh hỏi chuyện không đâu
Lại em nhắc chuyện không đầu, không đuôi
Xảy ra, đã xảy ra rồi
Còn trong dư vị buồn vui âm thầm

Ðáng chi ai lỗi, ai lầm
Vịn nhau bước tới đâu cần ngó lui

hahuyenchi

Does It Matter?

Again I ask in random
Again, you recall absurd anecdotes
That just occur, or happened in the past
Leaving mixed feelings in the aftermath

Does it matter who is at fault?
Arm in arm we pace, without looking back.

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003