Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
BUỒN XƯA KHƠI MỘT DÒNG SẦU - English version by Bao Ngoc
HÀ HUYỀN CHI

Nhớ anh mắt đỏ ráng chiều
Nhớ em đêm trắng tiêu điều rừng mưa
Quẩn quanh tháng đợi năm chờ
Em con đường cụt, anh bờ vực sâu

Buồn xưa khơi một dòng sầu
Ai hay đem cả biển dâu vào đời

hahuyenchi

Trail of Sorrows

Missing you with red eyes, working so late
Missing me, staying up until wee hours
For love along the days in eternal wait
We reach a dead end

I am on edge of the abyss
A trail of sorrows is opened
Who is the author of all the changes?

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003