Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
MÌNH TA GIỮA CÓ VÀ KHÔNG
HÀ HUYỀN CHI

 

Ðêm đêm thổn thức còi tàu
Hai dòng thiết lộ hai đầu oan ương
Dặm dài chín nhớ mười thương
Xập xình vui ít mà buồn bao la

Ngọt ngào bỏ lai mỗi ga
Ðắng cay cất giữ đầy toa chật hồn
Vui em lục cái ta còn
Buồn em hất hủi bạt non xé rừng

Mình ta giữa có và không
Ðêm đêm còi nhớ trong lòng thét vang. 

        Hà Huyền Chi 

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003