Oct 01, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
AI
SƯƠNG MAI

Ai cầm giông bão trên tay
Để ta khóc lóc đêm ngày thảm thê
Ai cầm chiếc khoá phu thê
Giam ta giữa cõi khen chê mịt mùng ? 

    Sương Mai 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003