Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
MƯA RỪNG - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Sáng mưa, chiều cũng xanh mưa
Buồn như cỏ mục cũng thừa giết nhau
Bốn mùa sầu nối thêm sầu
Em như vạt gió khơi sâu muộn phiền

Sợi dài, sợi ngắn bay nghiêng
Hồn anh lũ lụt từ đêm mưa rừng
Ðêm nay mưa nhớ ngập lòng
Suối sông gì cũng một dòng về em.

hahuyenchi

Night of Bliss

All day long falls the rain,
As dying grass, sadness reigns
Languorously throughout the seasons
You blow the wind, reviving pains

Side ways, short and long rain threads hit,
Flooding my soul since that night of bliss.
Tonight, waves of longing spread in me
Joining all streams in a river for your reach.

English version by baongocCreated by Hiep Nguyen, Sept. 2003